10.5.2019

Kamarádi, přátelé, spoluběžci na hradech,

po zralé a složité úvaze a jednáních v posledních měsících, týdnech a dnech vás musím jménem týmu informovat, že letošní seriál Běžíme na hrad nejsme schopni zabezpečit v takové kvalitě a s takovým programem, jak jsme byli v posledních letech zvyklí. Běžíme na hrad si v podobě, jakou znáte, bere roční prázdniny. Občas je potřeba se na cestě zastavit nebo alespoň přibrzdit, trochu se zamyslet, podívat zpátky a dokázat si nastavit nové výzvy. V této situaci jsme dnes. Věřím, že za rok nebo již závěrem toho letošního roku budeme zpátky s pozitivními informacemi o seriálu Běžíme na hrad 2020.

 

Až v závěru loňského roku nám poněkud překvapivě tehdejší hlavní partner seriálu oznámil, že v dalším období seriál nepodpoří. Přes velmi složitou situaci, kdy v tomto termínu jsou vesměs již uzavřeny rozpočty u větších partnerů, jsme stále až do minulého týdne vedli jednání s jinými potenciálními partnery. Bohužel, a to především vzhledem k termínu, jsme v tom již nebyli úspěšní, většina z oslovených partnerů je připravena s námi jednat a jedná až o ročníku 2020. Nemáme tedy v tuto chvíli finanční možnosti na to seriál udržet ve standardu, který jsme v dobré víře a s jistou dávkou optimismu prezentovali a ke kterému jste se někteří již rozhodli registrovat.

 

Nicméně snad částečně dobrou zprávou pro vás může být či bude, že část organizačního týmu, např. Ondřej, Vilda, Michal, Pepa … a stejně tak i někteří z běžců, pravidelných účastníků a jejich rodin „hradních srdcařů“, se rozhodli Běžíme na hrad po dobu těchto „prázdnin“ podpořit svojí aktivitou a rádi se s vámi, kteří to cítíte stejně, na Točníku a na dalších místech setkají a užijí si běžecký den tak, jak plánovali. Během krátké doby v příštích pár dnech se vám ozvou emailem s konkrétním
návrhem programu a s dalšími detaily. Stejně tak vás všechny registrované, kteří jste již uhradili startovné, během pár dnů budeme informovat o tom, jakým způsobem budeme peníze vracet.

 

Děkuji za pochopení a držte nám palce

 

Martin Plecitý

Běžíme na hrad